A kedvezményezett neve: CSOMA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ESZA infoblokk

A projekt címe: A Kaposvár környéki településeken élők helyi identitásának erősítése

A szerződött támogatás összege: 57 606 779 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:  
A projekt egy rendkívül széles összefogásra épülő, társadalmilag támogatott projekt, amely keretében 23 egymással érintkező önkormányzat alkot konzorciumot. A projekt célja rendezvényeken keresztül végzett közösségfejlesztés, amely a térség identitását helyezi fókuszba. A projekt keretében a rendezvényekhez közvetlenül kapcsolódó eszközbeszerzés mellett képzéseken vesznek részt a településekről jogosultságot szerző személyek, valamint tanulmányúton vesznek részt a résztvevők delegáltjai. A projekt közvetlen célja egy nagy, pozitív visszhangot kiváltó, a résztvevő települések teljes lakosságát elérő, a helyi identitást kihangsúlyozó projekt lebonyolítása, míg a közvetett cél képzett szakemberekkel a fenntartási időszakot követően is a közösségfejlesztés fenntartása.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.12.01.

Projekt azonosító száma: TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00007

Kedvezményezett: Hajmás Község Önkormányzata
Projekt címe: Idősek nappali ellátásához kapcsolódó épület felújítása
Szerződött támogatás összege: 30 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezés dátuma: 2018. október 1.

Projekt tartalmának bemutatása:
Hajmáson működő idősek nappali ellátását biztosító intézmény felújítása valósulhat meg, amely az idősek nappali ellátásának színvonalát jelentősen növeli. A projekt megvalósítását motiváló kiinduló helyzet, hogy a szolgáltatásnyújtás színvonala emelkedjen, amelyhez kapcsolódóan a jelenleg rendelkezésre álló infrastruktúra
fejlesztése szükséges. Fejlesztésünk átfogó célja, hogy Hajmás község idősek nappali ellátását igénybevevő lakossága számára hozzáférhető legyen a megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező szolgáltatás. A fejlesztés részcéljai közé tartozik a környezettudatos gondolkodásmód kialakulását segítő környezetbarát technológiák és megújuló energiaforrások használata a településen. Ennek keretében napelemek elhelyezése valósul meg. Az épületet akadálymentesítésével az esélyegyenkőséget kívánjuk biztosítani.
A fejlesztés hosszú távú célja egy pénzügyi, szakmai és intézményi szinten is fenntartható színvonalas intézmény kialakítása és fenntartása. Az idősek nappali ellátásának célja a szabadidő hasznos eltöltésének segítése, továbbá az idősek napi ellátásában történő részvétel. Az ellátás keretén belül 25 fő idős gondozása
valósul meg, az intézmény 100%-os kihasználtsággal működik.
A projekt megvalósítása során az alábbi tevékenységek valósulnak meg:
– Épület bővítése kazánházzal és akadálymentes vizesblokkal.
– Homlokzat-felújítási munkák.
– Külső nyílászárók cseréje.
– Fűtéskorszerűsítési munkák.
– Hátsó épületrész tető felújítási munkái.
– Meglévő épületrész felújítási munkái
– Belső helyiségek vakolatának lokális javítása.
– Villanyszerelési munkálatok.
– A világítással kapcsolatos korszerűsítést is megvalósítunk, energiatakarékos megoldással.
– Térburkolatok (járdák és rámpa) készítése
– Akadálymentes parkoló létesítése
– Személybejárati kapu felújítása
– Utólagos talajnedvesség elleni falszigetelés készítése
– Akadálymentesítés kiegészítő munkái: információs táblák elhelyezése; kapaszkodók elhelyezése akadálymentes vizesblokkban; berendezések, szaniterek elhelyezése akadálymentes vizesblokkban; burkolati vezetősávok, figyelmeztető jelzések beltérben; burkolati vezetősávok, figyelmeztető jelzések kültérben; épületvillamossági rendszerek, berendezések elhelyezése; egyéb akadálymentesítéssel érintett építési munkák.

Támogatási szerződés száma: TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00005

Utoljára frissítve: 2018. 11. 29. 11:05

Fel