A kis zselici falu jelentős erőfeszítéseket tesz a környezet szépítésére. A víz és az áram természetes része a portáknak, nagyon jó a telefonos kiépítettség, ám a gáz és a szennyvízcsatorna még csak a jövő tervei között szerepel. Több eladó ház is van a faluban, közöttük akad olyan, amely három teleknagyságú. Hajmás vezetői szívesen látnák a telephelyet kereső vállalkozókat, az ilyen nagy terület például fűrészüzemnek kínálhatná magát. Egy befektető már megvetette a lábát, az egykori tsz-iroda és a mellette lévő telek az ősztől ládaüzemben ad helyet, s ezzel együtt a helyieknek a munka lehetőségét is kínálja. Az idén hozzáfogott az önkormányzat a hajdani iskola épületének felújításához is, korszerűsített falai közé közösségi helyiségeket, a falu házát álmodják.

A falu közigazgatásilag a szentbalázsi körjegyzőséghez tartozik, az óvodás gyerekek is oda és Gálosfára járnak, az iskolások a Szentbalázsi Körzeti Általános Iskolában tanulnak. A község egészségügyi ellátása megfelelő, hetente egyszer látogat Hajmásra a körzeti háziorvos. Az idősek és a gyerekek ellátását falugondnoki szolgálat segíti, ő gondoskodik az ebéd szállításától egészen a gyógyszerek beszerzéséig mindenről.

Hajmás vezetői a következő évektől az idegenforgalom fellendülését remélik, a térség települései közös ajánlattal várják a turistákat. Itt a háborítatlan nyugalom, az erdők szépsége kínál kikapcsolódásra lehetőséget, a szomszédos településen azonban hasznosításra váró meleg vizes kutak is vannak. A helybeliek most barátkoznak a gondolattal, hogy falusi szálláshelyet is kialakítsanak, s bekapcsolódjanak a Surján völgyi programkínálatba.

Hajmásnak érdekes a településszerkezete a régi építkezési szokások miatt, az egyes épületekhez jelentõs területek tartoznak. Az önkormányzat a következõ évek fejlesztései között tartja számon a járdák és vizesárkok rendezését, felújítását. A falu kevés pénzbõl gazdálkodik, ezért beruházásra esetleg pályázati pénzbõl futja, illetve várják a befektetõk, a megtelepedni szándékozó vállalkozók jelentkezését. Örömünkre szolgál, hogy 2014 decemberébe megnyílt a csodálatos környezetben található Zselicvölgy Szabadidőfarm .

A kilencvenes évek elején épült fel a korszerû polgármesteri hivatal a falu központjában. Ebben az épületben kapott helyet az orvosi rendelõ is, ahol hetente egyszer rendel a körzeti háziorvos. Az önkormányzat a régi iskola épületét idősek nappali otthonává alakította, ahol egyrészt otthonra találhatnak majd a közösségek, másrészt bemutathatják a régi népi élet emlékeit, és ebben az épületben működik egy mini-varroda is.

Utoljára frissítve: 2020. 05. 18. 10:03

Fel