A kedvezményezett neve: CSOMA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ESZA infoblokk

A projekt címe: A Kaposvár környéki településeken élők helyi identitásának erősítése

A szerződött támogatás összege: 57 606 779 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:  
A projekt egy rendkívül széles összefogásra épülő, társadalmilag támogatott projekt, amely keretében 23 egymással érintkező önkormányzat alkot konzorciumot. A projekt célja rendezvényeken keresztül végzett közösségfejlesztés, amely a térség identitását helyezi fókuszba. A projekt keretében a rendezvényekhez közvetlenül kapcsolódó eszközbeszerzés mellett képzéseken vesznek részt a településekről jogosultságot szerző személyek, valamint tanulmányúton vesznek részt a résztvevők delegáltjai. A projekt közvetlen célja egy nagy, pozitív visszhangot kiváltó, a résztvevő települések teljes lakosságát elérő, a helyi identitást kihangsúlyozó projekt lebonyolítása, míg a közvetett cél képzett szakemberekkel a fenntartási időszakot követően is a közösségfejlesztés fenntartása.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.12.01.

Projekt azonosító száma: TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00007

Kedvezményezett: Hajmás Község Önkormányzata
Projekt címe: Idősek nappali ellátásához kapcsolódó épület felújítása
Szerződött támogatás összege: 30 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezés dátuma: 2018. október 1.

Projekt tartalmának bemutatása:
Hajmáson működő idősek nappali ellátását biztosító intézmény felújítása valósulhat meg, amely az idősek nappali ellátásának színvonalát jelentősen növeli. A projekt megvalósítását motiváló kiinduló helyzet, hogy a szolgáltatásnyújtás színvonala emelkedjen, amelyhez kapcsolódóan a jelenleg rendelkezésre álló infrastruktúra
fejlesztése szükséges. Fejlesztésünk átfogó célja, hogy Hajmás község idősek nappali ellátását igénybevevő lakossága számára hozzáférhető legyen a megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező szolgáltatás. A fejlesztés részcéljai közé tartozik a környezettudatos gondolkodásmód kialakulását segítő környezetbarát technológiák és megújuló energiaforrások használata a településen. Ennek keretében napelemek elhelyezése valósul meg. Az épületet akadálymentesítésével az esélyegyenkőséget kívánjuk biztosítani.
A fejlesztés hosszú távú célja egy pénzügyi, szakmai és intézményi szinten is fenntartható színvonalas intézmény kialakítása és fenntartása. Az idősek nappali ellátásának célja a szabadidő hasznos eltöltésének segítése, továbbá az idősek napi ellátásában történő részvétel. Az ellátás keretén belül 25 fő idős gondozása
valósul meg, az intézmény 100%-os kihasználtsággal működik.
A projekt megvalósítása során az alábbi tevékenységek valósulnak meg:
– Épület bővítése kazánházzal és akadálymentes vizesblokkal.
– Homlokzat-felújítási munkák.
– Külső nyílászárók cseréje.
– Fűtéskorszerűsítési munkák.
– Hátsó épületrész tető felújítási munkái.
– Meglévő épületrész felújítási munkái
– Belső helyiségek vakolatának lokális javítása.
– Villanyszerelési munkálatok.
– A világítással kapcsolatos korszerűsítést is megvalósítunk, energiatakarékos megoldással.
– Térburkolatok (járdák és rámpa) készítése
– Akadálymentes parkoló létesítése
– Személybejárati kapu felújítása
– Utólagos talajnedvesség elleni falszigetelés készítése
– Akadálymentesítés kiegészítő munkái: információs táblák elhelyezése; kapaszkodók elhelyezése akadálymentes vizesblokkban; berendezések, szaniterek elhelyezése akadálymentes vizesblokkban; burkolati vezetősávok, figyelmeztető jelzések beltérben; burkolati vezetősávok, figyelmeztető jelzések kültérben; épületvillamossági rendszerek, berendezések elhelyezése; egyéb akadálymentesítéssel érintett építési munkák.

Támogatási szerződés száma: TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00005

2023. november 10.
HAJMÁS Község Önkormányzata

KÖZÖSSÉGI TÉR ÉS ÜZLETHELYISÉG FELÚJÍTÁSA HAJMÁSON

A kedvezményezett neve: Hajmás Község Önkormányzata
A projekt címe: Közösségi tér és üzlethelyiség felújítása Hajmáson
A szerződött támogatás összege: 91 485 000 Ft
A projekt összköltsége: 95 055 575 Ft
A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának részletes bemutatása:
A pályázatot Hajmás Község Önkormányzata (továbbiakban: Főkedvezményezett) a Somogy Vármegyei Önkormányzattal (továbbiakban: Konzorciumi partner) konzorciumi formában nyújtotta be.  A fejlesztés a hajmási 1. hrsz. alatt felvett kizárólagos önkormányzati tulajdont képező épület belső átalakítására és külső-belső felújítására irányul. A bolt, italbolt, kultúrház és könyvtár funkciójú épület az átalakítással üzlethelyiség (bolt), és közösségi tér funkcióban (kultúrház és könyvtár) működik tovább, úgy, hogy az italbolt funkció megszűnik, és a közösségi térhez kerül átcsatolásra.
Az épület rendkívül elavult. A belső átalakítás és felújítás keretében a települési igényekkel összhangban alakítjuk ki a szükséges helyiségeket, illetve megtörténik a teljes gépészeti-és villamos korszerűsítés is, ezen túl oldalfal-, és járólap burkolatai teljeskörűen megújulnak, és kifestésre kerül. Részleges nyílászárócsere történik. Külső hőszigetelését követően vakolásra kerül az épület. A tetőfelújítás is részleges lesz. Akadálymentesítése parkoló elhelyezéssel, a bajárat és a vizesblokk akadálymentesítésével történik meg.
Megállapítható, hogy a fejlesztés Hajmás lakossága egészét érinti, úgy a fiatalkorúakat, mint a nyugdíjasokat, és az aktív korúakat is.
A hajmási 1., 9., és 90. hrsz-okon a belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése körében a zöldfelületek rehabilitációja történik meg növénytelepítéssel a talajerózió elleni védelmi és szél elleni befúvás elleni védekezés jegyében, úgy, hogy az érintett területeken több szintű növényzetet, fasort alakítunk ki, tetszetős formában, hogy az a lakosság komfortérzetét növelje.
A hajmási 9. hrsz. alatt a buszmegálló felépítmény és a peron felújítása történik meg a fenntartható közlekedésfejlesztés körében.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024. augusztus 31.
A projekt támogatási azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00032

 

Kedvezményezett:
Hajmás Község Önkormányzata
Projekt címe:
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”
Támogatási szerződés száma:
TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00007
Szerződött támogatás összege: 19 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezés dátuma:
2020. szeptember 30.

Projekt tartalmának bemutatása:
A projekt Hajmás Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő önkormányzati épület energetikai korszerűsítését valósítja meg a 7473 Hajmás, Templom tér 1. sz. alatt. Az 1970-es években épült épület két, a település szempontjából nagyon fontos funkciót foglal magában, így közigazgatási- és alapfokú egészségügyi funkciót, tehát a falu szempontjából stratégiailag igen fontos hosszú távú korszerű, és energiatakarékos fenntarthatósága. A pályázatot a Somogy Megyei Önkormányzat konzorciumi partnerségében került benyújtásra, tekintettel arra, hogy a projektmenedzsmenti feladatokat a megyei önkormányzat látja el.

A beruházással az épület hőszigetelése, és nyílászáróinak cseréje, és fűtésének korszerűsítése történik meg. A kötelező akadálymentesítés révén pedig mindenki számára egyenlő esély lesz biztosítva az épület elérésére. A beruházás mellett projekt-előkészítésre, műszaki ellenőrzésre, rehabilitációs szakmérnökre, kötelező nyilvánosságra és projektmenedzsmentre fordítjuk a támogatási összeget. E mellett  fontosnak tartjuk, hogy képzéssel, „neveljük rá” az épületet használókat az energiatakarékosságra, e megújult ház bemutatásával, hiszen a településen, és a környező falvakban is páratlan egyelőre a faelgázosító kazánnal működtetett központi fűtési rendszer ismerete, és használata.

A projekt révén az épület korszerű, energiatakarékos működése valósul meg, ami által Hajmás Község Önkormányzatának hosszú távon lehetősége lesz arra, hogy a körzetközpont Szentbalázson ellátott önkormányzati feladatokat (önkormányzati ügyek helybeli intézése, és a házi orvos heti egyszeri hajmási rendelése) fenntarthassa, komfortosabbá téve a település lakosságának életét, az egyenlő esélyű hozzáférést jobban biztosítva a szolgáltatásokhoz.

A projekt megvalósításának tervezett időtartama 2018. február 1. – december 31.

A projekt tervezett összköltsége csaknem bruttó 20 millió Ft, melyből mintegy 18  millió Ft-ot az építési tevékenység megvalósítására fordítunk, míg 2 millió Ft lett tervezve projekt-előkészítésre, műszaki ellenőrzésre, rehabilitációs szakmérnökre, kötelező nyilvánosságra, képzésre, és projektmenedzsmentre. A támogatási összeg bruttó 19 millió Ft.

Utoljára frissítve: 2023. 11. 26. 11:32

Fel